ปารีส

มนุษย์แมงมุมแห่งปารีส

สังคมที่ยกย่องคนกล้า ขอบคุณคนเสียสละ และตอบแทนคนทำความดี มีอยู่จริง ทำความดีแล้วไม่หวังความดังก็อาจดังได้ ซ้ำสังคมฝรั่งเศสยังไม่แบ่งแยกว่านี่เป็นคนย้ายถิ่นไร้ศักดิ์ศรี

เป็นผู้หญิงให้สนุก

“เป็นผู้หญิง อย่าหยุดสวย” ฉันจำคำพูดของใครมาก็ไม่รู้ แต่ดูจะกลายเป็นคัมภีร์การใช้ชีวิตแบบหญิง ๆ ของฉัน