ประกาศเกียรติคุณนายสหะ สารพันธ์

จากซ้ายไปขวา: สหะ สารพันธ์, ประไพรัตน์ มิกซ์, นงลักษณ์ เทร็พพ์, เสริมศรี บุญสุตม์, โสพิศ ทับทิม

ประกาศเกียรติคุณและขอบคุณ นายสหะ สารพันธ์ กรรมการประจำเนเธอร์แลนด์ อดีตเหรัญญิกของเครือข่ายหญิงไทยในยุโรป

คุณสหะ หรือ คุณแอ๊ด ของเราร่วมสามัคคึทำงาน พร้อมเสมอที่จะฝ่าฟันอุปสรรค เพื่อสร้างเครือข่ายฯของพวกเราให้มั่นคง ก้าวหน้า จนพัฒนาเป็นสถาบันอันเป็นที่เชื่อถือทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ

คุณสหะ หรือ คุณแอ๊ด เป็นสมาชิกเก่าแก่ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเครือข่ายฯเมื่อปี พ.ศ. 2543 และรับตำแหน่งเหรัญญิกของ “เครือข่ายฯยุคใหม่” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมาถึงสุดวาระปี 2559 นี้

อย่างไรก็ตาม คุณสหะ หรือ คุณแอ๊ด ยังคงเป็นสมาชิกและกรรมการประเทศที่ห่วงใย ผูกพันและยินดีร่วมงานกับเครือข่ายฯ ต่อไปในอนาคต

จึงขอประกาศเกียรติคุณและขอบคุณอย่างสูงมา ณ ที่นี้

นงลักษณ์ ใจสงฆ์ เทร็พพ์
ประธานเครือข่ายหญิงไทยในยุโรป ในนามของเครือข่ายฯและสมาชิก