ปัจจัยสี่แบบสวิส

การมีชีวิตที่เรียบง่าย ไม่ฟุ่มเฟือย รู้ฐานะ รู้จักพอ ไม่เปรียบเทียบ เท่านี้ ก็อยู่ได้อย่างสบาย ในประเทศที่หลายคนบอกว่าค่าครองชีพสูงจัง…

นักเขียนรับเชิญ

26 กันยายน 2562

จงล้มไปข้างหน้า

ชีวิตมีขึ้นมีลงคะ…ไปเร็วมาเร็วจริง ๆ สิ่งที่นำมาอัพเดทวันนี้ อาจเปลี่ยนทัศนคติในการค้นหาตัวเองให้กับอีกหลายท่าน….

นักเขียนรับเชิญ

15 สิงหาคม 2562

วิชาชีพ vs มืออาชีพ

ประเทศไทยมีข้อท้าทายคือจำนวนนักสังคมฯ ที่น้อย กับภาระงานที่โหลดหลายด้าน ทำให้ไม่เอื้อต่อการสั่งสม “ความเป็นมืออาชีพ” รวมทั้งการที่นักสังคมฯคนหนึ่งต้องรับเคสไว้มากมายเกินกว่าจะจัดการได้ดี

Pok Sornkaew

13 พฤศจิกายน 2561

มนุษย์แมงมุมแห่งปารีส

สังคมที่ยกย่องคนกล้า ขอบคุณคนเสียสละ และตอบแทนคนทำความดี มีอยู่จริง ทำความดีแล้วไม่หวังความดังก็อาจดังได้ ซ้ำสังคมฝรั่งเศสยังไม่แบ่งแยกว่านี่เป็นคนย้ายถิ่นไร้ศักดิ์ศรี

Pok Sornkaew

12 ตุลาคม 2561

งานแต่งง่าย ๆ สไตล์ฟร็องเซ่ส์

คุณกุ้งได้ให้แนวคิดว่า งานแต่งงานที่ยั่งยืนประทับใจ ไม่จำเป็นต้องลงทุนมากมาย ไม่ต้องตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ มีงบประมาณน้อยก็ทำให้งานดูดีและมีเสน่ห์ได้ เพียงแต่รู้จักใช้สิ่งที่มีอยู่แล้วให้เป็นประโยชน์

Pok Sornkaew

25 กันยายน 2561

#ดีต่อใจ บารัค โอบามา (สารสตรี ๒๐๑๗)

ภาษาและคําพูดนั้นมีอํานาจ มีพลังจูงใจ การเขียนต้องเรียบเรียงถ้อยคําและความคิด ทําให้ค้นพบตนเองที่แท้จริง ถามตนเองว่าต้องการอะไร เชื่อมั่นในสิ่งใด และอะไรคือสิ่งสําคัญสําหรับชีวิตที่มีคุณค่า

Pok Sornkaew

30 พฤษภาคม 2560

ประกาศเกียรติคุณนายสหะ สารพันธ์

คุณสหะ หรือ คุณแอ๊ด ของเราร่วมสามัคคึทำงาน พร้อมเสมอที่จะฝ่าฟันอุปสรรค เพื่อสร้างเครือข่ายฯของพวกเราให้มั่นคง ก้าวหน้า จนพัฒนาเป็นสถาบันอันเป็นที่เชื่อถือทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ

Pok Sornkaew

15 กุมภาพันธ์ 2560

เลี้ยงลูกอย่างผู้นำ

ผมมาจากครอบครัวต่างจังหวัด กันดาร ถ้ามองว่าท่านทั้งหลาย ท่านก็เหมือนคนมาจากเมืองจีน เช่น ประธานซีพี หรือคุณเจริญ ก็มาจากความยากลำบากในช่วงแรก

Pok Sornkaew

12 มกราคม 2560