งานฝีมือและงานอาสากับพิม

โดย บุบผา โสมเขียว คาซาล

สวัสดีค่ะทุกคน

ก่อนอื่นขอขอบคุณพี่ป๊อกที่เชิญเข้าร่วมกลุ่มการงานอาชีพของหญิงไทยในยุโรป ขอแนะนำตัวก่อนนะคะ ชื่อ บุบผา โสมเขียว คาซาล หรือที่ทุกคนเรียกว่า “พิม / ครูพิม” อาศัยอยู่รัฐกราวบุนเด้น เมืองคัวร์  สวิตเซอร์แลนด์

พิมไม่เคยคิดฝันว่าชีวิตสาวไทยที่เคยทำงานแทบไม่มีวันหยุด จะต้องมาตกงานเมื่อต้องย้ายถิ่นพำนักมาอยู่บ้านหลังที่สอง ทำให้พิมต้องนับศูนย์ใหม่ แต่ก็คงจะยากในการหางานทำและได้รับเงินเดือนเหมือนที่เคยทำอยู่เมืองไทย แต่พิมก็ยึดคติที่ว่า “ความพยามยามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จย่อมอยู่ที่นั้น“ ก็เลยไม่ได้หางานทำเหมือนสาวไทยท่านอื่น ๆ แต่ขอทำงานอิสระของตัวเองแบบที่คนที่นี่ไม่สามารถมาแย่งอาชีพของเราได้คือ ความรู้เฉพาะตัว การทำอาหารไทยทั้งคาวหวาน งานฝือมือ เช่น แกะสลัก ดอกไม้ใยบัว พวงมาลัยจากกระดาษทิชชู จากที่อยู่เมืองไทยแทบจะทำไม่เป็นเลย นี้คืองานที่พิมทำแล้วมีความสุขและมีรายได้เข้ากระเป๋าตัวเองถึงจะไม่มากเหมือนอยู่เมืองไทย แต่ก็ภูมิใจค่ะ ที่เราสามารถหาเงินใช้เองได้เหมือนกัน การที่พิมมาถึงจุดนี้ได้เพราะมีคุณสามีที่คอยให้กำลังใจและสนับสนุนในงานที่พิมทำมาตลอด

ชีวิตความเป็นอยู่ก่อนจะย่างก้าวมาอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ ทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรมที่บริษัทผลิตชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ (บริษัทซีเกทเทคโนโลยี ประเทศไทย จำกัด) อายุการทำงานทั้งหมด 15 ปี ในปี 2001 ทางบริษัทได้เปิดโอกาสให้พนักงานสมัครใจลาออก พิมจึงสมัครใจลาออกมาเปิดร้านเกม สอนคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานให้กับเด็กนักเรียนและรับพิมพ์งานเอกสารต่างๆ จนได้พบรักกับคุณสามีและได้ย้ายมาอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์เมื่อปี 2003 อันดับแรกก็เริ่มหาที่เรียนภาษาเยอรมัน ต่อด้วยการทำงานอาสาเข้าไปช่วยงานพี่นงลักษณ์ ใจสงฆ์ เทรพ์พ ในสมัยนั้นเป็นประธานสมาคมหญิงไทยเพื่อหญิงไทย อดีตประธานเครือข่ายหญิงไทยในยุโรป ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาชมรมไทยสวิตเซอร์แลนด์/โรงเรียนไทยสวิตฯอาคเนย์ พิมได้เข้าไปช่วยทำงานในตำแหน่งเป็นบรรณาธิการห้องสมุดของหญิงไทย บริการรับส่งหนังสือให้กับสมาชิกของสมาคมหญิงไทยเพื่อหญิงไทยที่สนใจอ่านหนังสือ และต่อห้องสมุดหญิงไทยเพื่อหญิงไทยได้ปิดตัวลง

  1. ในปี 2006 ได้มีส่วนร่วมในการก่อตั้งชมรมไทยสวิตเซอร์แลนด์ขึ้นที่เมือง

คัวร์ โดยได้รับการสนับสนุนในการจัดหาห้องเรียนจากรัฐ และมีการจัดการบูรณาการชีวิตที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐด้วยเหมือนกัน  เพื่อเป็นการสนับสนุนให้หญิงไทยในแถบสวิตฯอาคเนย์ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ปัญหา และได้จัดตั้งโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้ ภาษาเยอรมันให้กับหญิงไทยที่ต้องการเรียนรู้ภาษาเยอรมัน คอมพิวเตอร์ และ แกะสลัก พร้อมทั้งเปิดสอนภาษาไทยให้กับลูกครึ่งไทยสวิส และเปิดสอนการศึกษานอกโรงเรียนให้กับคนไทยที่มาอาศัยอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ที่สนใจจะเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา พิมได้รับเกียรติให้เป็นครูที่ปรึกษานักเรียน กศน.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งก็มีนักเรียนสำเร็จการศึกษาไปจำนวนไม่น้อย และก็ได้จัดหลักสูตรระยะสั้นให้กับผู้ที่สนใจ ในการเรียนแกะสลักขั้นพื้นฐาน และในระหว่างที่ทำงานอาสาก็ได้ทำงานส่วนตัวที่ชอบไปด้วยคืองานฝีมือ เช่น แกะสลัก ดอกไม้ใยบัว อาหารตามสั่ง เพื่อหารายได้ให้กับตัวเอง ซึ่งก็ทำให้มีรายได้เข้ามาทำให้เกิดความภาคภูมิใจในตัวเองไม่น้อยเลยทีเดียวที่สามารถทำรายได้ให้กับตัวเอง

  • ตั้งแต่ปี 2008 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ชมรมไทยสวิตเซอร์แลนด์ /

โรงเรียนไทยสวิตฯอาคเนย์ ได้มีโอกาสได้รับเชิญจากสมาคม หรือ สถานราชการของรัฐบางส่วนให้ไปร่วมรำไทยเพื่อแสดงถึงศิลปวัฒนธรรมไทยให้ชาวต่างชาติได้เห็นและแสดงถึงพลังความสามัคคีของหญิงไทยในต่างแดนหรือแม่บ้านที่รวมตัวกันมารำไทยเพื่อแสดงในงานเทศกาสำคัญต่าง ๆ และทางชมรมไทยสวิตเซอร์แลนด์ / โรงเรียนไทยสวิตเซอร์แลนด์ได้มีการจัดงานแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย อาหารไทย เพื่อให้เด็กนักเรียน ครูอาสาและผู้ปกครองได้มีการแสดงออกบนเวทีและเพื่อช่วยกันอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบต่อไป แถมได้แสดงออกถึงพลังความสามัคคีของชุมชนชาวไทยในแถบสวิตฯอาคเนย์ให้ชาวต่างชาติได้เห็น

  • ในปี 2012 ได้ร่วมกับตัวแทนโรงเรียนสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย

ในสวิตเซอร์แลนด์ก่อตั้งสมาคมครูไทยในสวิตเซอร์แลนด์ขึ้น ซึ่งได้รับการสนับสนุนการจัดตั้งโดยสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบิร์น สมัยเอกอัครราชทูต นายเฉลิมพล ทันจิตต์ และได้รับตำแหน่งเป็นเลขานุการสมาคมครูไทยในสวิตเซอร์แลนด์ ปัจจุบันได้รับตำแหน่งเป็นรองประธานสมาคมฯ

  • ในปี 2019 ได้อาสาเข้าไปช่วยเป็นพี่เลี้ยงเด็กของ Familienzentrum

Planaterra Spielgruppe เป็นระยะเวลา 6 เดือน โดยไม่รับค่าตอบแทน

  • อาชีพปัจจุบัน แม่บ้าน เป็นเลขานุการส่วนตัวให้กับคุณสามีเรื่องการ

จัดซื้อจัดส่งเอกสารงานสำนักงาน ครูใหญ่และครูอาสาสอนภาษาไทยให้กับนักเรียนโรงเรียนไทยสวิตฯอาคเนย์ เมืองคัวร์ และรองประธานสมาคมครูไทยในสวิตเซอร์แลนด์ ทำอาหารคาวหวานตามสั่งซึ่งลูกค้าส่วนมากจะมาจากเพื่อนที่ทำงานของสามี ผู้ปกครองของเพื่อนลูกสาว และเพื่อน ๆ และงานฝืมือ เช่น แกะสลักผักผลไม้ตามฤดูกาล ดอกไม้ใยบัว พวงมาลัยจากกระดาษทิชชูทำตามความต้องการของลูกค้าที่พิมสามารถทำได้

ขอบคุณที่อ่านบทความของพิมจนจบนะคะ

05.11.2020

Chur, Switzerland

Message us