ผู้หญิงและเอเจนซี่ (Women’s Agency)

ผู้หญิงต้องใช้ ‘สิทธิเสรี’ หรือ ‘การหยั่งรู้’ เพื่อทำความเข้าใจกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โครงสร้างอำนาจ บทบาทชายหญิง หน้าที่พลเมือง และความไม่เท่าเทียมทางเพศและสาเหตุเชิงโครงสร้าง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ตัวเองอย่างยั่งยืน

Pok Sornkaew

30 ธันวาคม 2565

หม้ายเดียวดาย ไม่โดดเดี่ยว – บทเรียนจากเบอร์ลิน

สโลแกน “หม้ายเดียวดาย” เป็นการเล่นคำอย่างแนบเนียน โดยคำนึงถึงสภาวะความเดียวดายของผู้ตกพุ่มหม้าย ทั้งเตรียมตัวและไม่ได้เตรียมตัว เป็นจุดผ่านที่สำคัญและเปราะบางมาก

Pok Sornkaew

19 ธันวาคม 2565

ห้าถิ่นแผ่นดินงาม 11

การค้ามนุษย์ทำลายอนาคตเด็กและชาติ เป็นวงจรแห่งการเอาเปรียบที่ไร้ความปรานี ทำลายศักดิ์ศรีของมนุษย์

Pok Sornkaew

21 มีนาคม 2565

ชีวิตที่มีหลายบ้าน…อะไรคือจุดเกาะเกี่ยว

บ้าน คือ สถานที่ ถิ่นอาศัย อาคาร สิ่งที่จับต้องได้ พื้นดินใต้อุ้งเท้า ดินฟ้าอากาศ คือ สิ่งที่คิดถึงแล้วรู้สึกเป็นตัวเรามากที่สุด อาจทั้งรูปธรรมและเป็นนามธรรม

Pok Sornkaew

6 มีนาคม 2565

ต้อนรับน้องใหม่ในยุโรป

บทความสรุปการอภิปรายออนไลน์ “ร่วมพลังจิตอาสา ต้อนรับน้อ […]

Pok Sornkaew

30 พฤศจิกายน 2564
1 2 11
Message us