ห้าถิ่นแผ่นดินงาม 11

การค้ามนุษย์ทำลายอนาคตเด็กและชาติ เป็นวงจรแห่งการเอาเปรียบที่ไร้ความปรานี ทำลายศักดิ์ศรีของมนุษย์

Pok Sornkaew

11 กันยายน 2563

ห้าถิ่นแผ่นดินงาม 10

เด็กชายเด็กหญิงจบออกมามีงานทำเกือบทั้งหมด แต่ระยะหนึ่งก็ถูกลอยแพ เพราะงานตัดเย็บอุตสาหกรรมนั้นไม่แน่นอน

Pok Sornkaew

11 กันยายน 2563

ห้าถิ่นแผ่นดินงาม 9

ค่านิยมเฉลิมฉลองกินไม่อั้น กู้หนี้ยืมสินมาใช้ ทำให้ลูกสาวต้องขายร่างกายเพราะได้เงินง่ายและมากสุด

Pok Sornkaew

11 กันยายน 2563

ห้าถิ่นแผ่นดินงาม 8

ประเทศนี้ก้าวหน้าเรื่องจิตบำบัดผู้ตกเป็นเหยื่อ การเข้าถึงกลุ่มเสี่ยง ศูนย์ข้อมูลเด็ก และงานกับสตรีหม้าย

Pok Sornkaew

11 กันยายน 2563

ห้าถิ่นแผ่นดินงาม 5

คณะนี้เดินทางไปทั่วประเทศห้าเพื่อแสดงถึงชีวิตเด็กที่ถูกลักพาถูกค้าไปต้มยำทำแกงโดยคนใจโหด

Pok Sornkaew

9 กันยายน 2563

ห้าถิ่นแผ่นดินงาม 4

ถนนชนบทมีแพะบ้าง วัวบ้าง สุนัขบ้าง เด็กวิ่งเล่นบ้าง แม่บ้านเอาหญ้าฟางมาตากบนพื้นถนนบ้าง

Pok Sornkaew

5 กันยายน 2563

ห้าถิ่นแผ่นดินงาม 3

แท้กซี่เล็กหน้าตาเหมือนตุ๊กตุ๊ก ตรงคนขับมีรั้วรอบขอบชิดเพื่อป้องกันไม่ให้คนขับรับคนนั่งเพิ่มเกินกำหนด

Pok Sornkaew

1 กันยายน 2563
1 2 3 10
Message us