เงินบํานาญ-เงินแม่หม้ายเยอรมัน

กองทุนประกันบํานาญเยอรมนีเป็นหน่วยงานราชการที่เป็นมิตรและให้คําปรึกษาได้ดี

นักเขียนรับเชิญ

16 พฤศจิกายน 2563

ชีวิตหลายแผ่นดิน

ปัจจัยสำคัญประกอบการตัดสินใจของเราก็คือ เรามีบ้านและที่ดินของเราเอง เราไม่มีใครต้องห่วงใยในทั้งสองประเทศมากมาย เรายังอยู่ในวัยที่พอจะเดินทางไปกลับได้ทุก ๆ 6 เดือน

Pok Sornkaew

23 กันยายน 2561

งานศพเยอรมัน

สังคมเยอรมันมีระเบียบวินัยอย่างยิ่ง แม้แต่ความตายรัฐและโบสถ์ก็ต้องเข้ามาควบคุม คนเยอรมันจึงมีคำกล่าวว่า “วิธีปฏิบัติต่อคนตายคือตัวชี้วัดประเทศที่เจริญแล้ว” ในขณะที่คนไทยจัดงานศพวันไหนก็ได้ คนเยอรมันทำได้เฉพาะจันทร์ถึงศุกร์ เสาร์อาทิตย์ห้ามจัดงาน คนไทยเก็บกระดูกได้เอง คนเยอรมันต้องขออนุญาตจากรัฐและมีบริษัททำให้

Pok Sornkaew

15 มิถุนายน 2561

ผู้เกษียณไทย-เยอรมัน

ไม่น่าแปลกที่ประเทศไทยไม่ใช่สวรรค์สำหรับคนจนไทยสูงอายุที่ไร้ญาติขาดมิตร แต่ประเทศไทยกำลังจะไม่ใช่จุดหมายปลายทางในฝันสำหรับผู้เกษียณชาวเยอรมันอีกต่อไปเช่นกัน ทั้งที่พวกเขามีเงินบำนาญเลี้ยงชีพมากกว่าคนสูงอายุไทยเกือบ 70 เท่า ก็ยังรู้สึกว่าอยู่เมืองไทยได้ลำบาก ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น

Pok Sornkaew

26 มิถุนายน 2560
Message us